مارال فرجاد و شبنم قلی‌خانی , مارال فرجاد با انتشار این عکس نوشت: امروز بعد از کلی کار در کنار دوست خوبم شبنم...