کلیپی در فضای مجازی منتشر شده است که توسط دوربین مداربسته در تبریز ضبط گردیده و دزدیده شدن یک دختر را به تصویر میکشد