سرنا ویلیامز این پوشش متفاوت را تقدیم به همه مادرانی کرد  که بعد از زایمان قصد بازگشت به زندگی و یا ورزش را دارند