هواپیمای مسافربری تهران یاسوج در سمیرم اصفهان سقوط کرد.