یکی از بدترین تجربیات موبایلی برای هر فردی میتونه همین سوختن هارد باشه اون هم در این گرانی بازار اما باید چکار کنیم تا هارد گوشی نسوزه در ادامه همین مطلب به چند نکته مهم اشاره می شود