سوفیا لورن بازیگر زن معروف بر طراحی چراغ های خودرو پژو 504 تأثیر گذاشته بود