سرانجام انتظارها به پایان رسید و فنیال جام جهانی2018 بین دو تیم فرانسه و کرواسی برگزار خواهد شد