بدون شک تنها برنامه پربیننده ورزشی برنامه نود با اجرای عادل فردوسی پور است