دختری 8ساله هنگام ورود به ساحل یک دریاچه در سوئد شمشیری سنگی را کشف کرد که شباهت های زیادی به شمشیر معروف اکس کالیبور دارد