آن قدیم‌ترها ... اصلاً یادتان هست آن شیشه شیرهایی که بزرگ و کوچک داشت و عکس سر یک گاو هم رویش بود؟ بعضی وقت‌ها با رنگ قرمز کشیده شده بود، بعضی وقت‌ها هم سبز.خیلی هم گشتیم تا بتوانیم عکسی از آنها پیدا کنیم. همین عکسی که ‌می‌بینید را پیدا کردیم.