روز گذشته مدیرعامل شركت كنترل ترافیك تهران اظهار نظر جالبی مبنی بر اینكه روزانه 300 هزار تخلف ورود غیرمجاز به طرح ترافیك صورت می‌گیرد، انجام داده است. اگر این گفته ایلوش وزیری را مبنا قرار دهیم با توجه به اینكه جریمه ورود به محدوده طرح ترافیك بر اساس آخرین اعلام پلیس راهور ناجا ساعتی 20هزار تومان است با احتساب همان یك ساعت باید گفت تهرانی‌ها روزانه 6 میلیارد تومان فقط برای ورود به طرح ترافیك جریمه می‌شوند. به‌ رغم وجود ترافیك و گران شدن بنزین و سوخت مصرفی به نظر می‌رسد كماكان بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند از خودروی شخصی برای تردد استفاده كنند و بر آلودگی هوا دامن بزنند.