تصویری از  بازیکن سوئدی زلاتان ایبراهیمویچدر نوجوانی وی هم اکنون فوتبال خود را در امریکا ادامه می دهد