شهر خودروهای قدیمی(Old Car City) در جورجیا واقع است که بسیار عجیب و ترسناک می باشد