هاجر تولو خواننده معروف ترکیه ای مورد هدف افراد مسلح ناشناس در کلوبی در بادروم قرار گرفت که بر اثر شلیک چند گلوله بشدت مجروح و دقایقی بعد جانش را از دست داد