شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی  نرخ های جدید بنزین را منتشر کرده است