رانندگان تاکسی این امکان را دارند که چهار حلقه لاستیک به نرخ ارزانتر از بازار را دریافت کنند