مدارک مورد نیاز:

  • مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
  • گواهینامه
  • مدارک خودرو (کارت خودرو و برگ سبز خودرو)
  • بیمه‌نامه معتبر خودرو
  • معاینه فنی برای خودروهای مدل پایین‌تر از خرداد ۹۱
  • قبض تلفن یا آب یا برق محل سکونت
  • یک قطعه عکس پرسنلی