پرسپولیس به یونانی Περσέπολις  یا به لاتین PERSEPOLIS ،  به معنای شهرپارس می باشد