یارانه نقدی آبان ماه ساعت ۲۴ امشب(شنبه) همزمان با ۲۶ آبان رماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.