سوال: امروز در اتوبان تصادفی شد که اینطوری  بود منکه با پراید بودم و سمند جلویی بخاطر تراقیک توقف کرده بود ترمز گرفتم یک برخورد آهسته با سپر عقبش داشتم که راننده پیاده شد و نگاه کرد گفت چیزی نیست اما بعد از چند ثانیه یک وانت نیسان به پراید پشت سری ام برخورد شدید کرد بطوری که باعث شد  4تا ماشین به یکدیگر برخورد کنند  ماشین من نیز آسیب زیادی دید به نحوی که از فرم صندوقدار به هاچبک تبدیل شده دو نفر سرنشین پراید پشت سری ام  دچار آسیب جرحی و شکستگی شدن میخواستم بدونم دقیقا مقصر کدومه از کی باید خسارت رو گرفت ضمن اینکه ماشینم بیمه بدنه دارد. مرسی