بازیگر سینما و تلویزیون عکسی متفاوت از خود را نشر داد