خودروی باربری Mega MultiTruck ساخت Aixam-Mega فرانسه است