شاید عجیب باشد اما این میمون سیلبرتی در یک باغ وحش است که به طرفداران خود مینازد و در برابر لنز دوربین ژست های فانتزی میگیرد