نیما نکیسا دروازه بان تیم ملی در جام جهانی98 فرانسه بود در ادامه تصاویری از دیروز و امروز وی را ببینید