شیر اغلب با ویتامین D ، ویتامین ضروری که بیشتر مردم جهان از کمبود آن رنج می برند، غنی شده است