امسال لیلی رشیدی در کنار پسرش را در این عکس می‌بینید.