قیمت جدید برخی خودروها حکایت از گران شدن دارد اما در عین ناباوری خودروی رانا ارزانتر شده است