اگر در تاکسی های اینترنتی فعالیت دارید و ممکن است برای شما درخواست سفر ارسال نشود در ادامه مطلب با راهکارهایی برای حل این مشکل آشنا خواهیم شد