ولادمیر پوتین که در مراحل ساخت یک خودروی لیموزین  نظارت مستمر داشت در نهایت  تست  رانندگی با خودروی جدید را نیز انجام داد