یک پزشک در صفحه اینستاگرامی خود خبر خوب کرونایی را منتشر کرد.