در فیلم های سینمایی و بعضاً سریال های مختلف بازیگرانی که چاق نبودند برای اجرای نقش چاق انتخاب شدند که بطور طبیعی و یا گریم دچار اضافه وزن نیز می شدند