در آخرین و شاید بهترین موقعیت تیم ملی برای گلزنی در جریان بازی اگر طارمی پاس میداد صعود تیم ملی از گروه مرگ قطعی میشد اما وی با ضربه ای مستقیم از زاویه بسته توپ را روانه پشت دروازه کرد تا این موقعیت مناسب نیز از بین برود.