پسر ۱۳ ساله برای اینکه از پدر و مادرش اخاذی کند اقدام به راه انداختن یک عملیات گروگانگیری صوری توسط خودش کرد.