برایتون2 - 0بورنموث جدالی که برای جهانبخش خوش یمن بود وی توانست پس از یک فصل عدم موفقیت در گلزنی نخستین گل و سریع ترین گل تاریخ باشگاه براتون در لیگ جزیره را به ثمر برساند