تیم ملی ایران توسط کی روش مربیگری می شود او مربی باتجربه ای است  قطعاً  استراتژی کافی برای شکست دادن مراکش را دارد