کاوه خلیلی خلبان دوم هواپیمای سقوط کرده ای تی ار حدود ده روز پیش در اینستاگرام خود تصویر عجیبی راجب این هواپیما منتشر کرده بود