در تاریخ  سینما بازیگرانی حضور داشتند که علاوه بر ایفای نقش حرفه ای از قد بلندی نیز برخوردار بوده اند در ادامه تصاویر و مشخصاتی از این بازیگران قدبلند را ببینید